Stämplar

Stämplar för kontrollerna i Västerbotten Brevet 2020.

Vi överser de flesta av loppets kontroller genom samarbeten med bygdegårdar, föreningar, kaféer och matbutiker. På kontrollerna får du en stämpel i ditt brevet-kort och ankomsttid noteras. Varje kontroll i Västerbotten Brevet har sin egen unika stämpel.

Stämpel för Umeå-kontrollen.
Namn och mobil nr skrivs på brevet-kortets baksida.
Brevet-kort med stämplar från 200K-banan, 2019.