Regler

Broparken, Umeå.

Ett brevet är ett distanslopp utan tävlingsmoment. Det är istället själva distansen som är utmaningen och tanken är att man ska cykla hela sträckan självständigt, utan personlig assistans av något slag. För en detaljerad genomgång se Om Randonnéecykling. De viktigaste reglerna för Västerbotten Brevet är följande:

  • Cykelhjälm är obligatoriskt.
  • Följ trafikreglerna. Du ansvarar för din egen säkerhet i trafiken!
  • Följ banan (ta inte genvägar).
  • Passa kontrollernas öppettider.
  • Tillse att brevet-kortet är korrekt ifyllt vid varje kontroll.
  • Personlig assistans i form av följebil, matdepåer mm är inte tillåten.
  • Täckta hjul och så kallade tempobågar är inte tillåtna av säkerhetsskäl.
  • Checka in på varje kontroll med webbappen.