MIDNIGHT SUN RANDONNÉE 1200 – JUNI 19 2022


[English] Den 19 juni 2022 arrangerar Cykelintresset ett internationellt 1200 km-brevet kallat ”Midnight Sun Randonnnée 1200”. Det här loppet blir i korthet en episk tur och retur-resa genom den Skandinaviska halvöns subarktiska region och kommer att innehålla många de naturupplevelserna som kännetecknar området internationellt. Rutten förenar två hav (Baltiska havet och Norska havet) och följer älvdalgångar tillhörande två av landets största vattendrag: Umeälv och nationalälven Vindelälven. Den korsar skogs- och myrlandsland, och går över fjäll på några av Skandinaviens högst belägna asfalterade vägar.

Bansträckningen korsar polcirkeln och eftersom loppet genomförs precis vid sommarsolståndet kommer deltagarna att cykla i konstanta dagsljusförhållanden, från start till mål. Ett startdatum tidigt på sommaren innebär också att stora snötäcken kommer att ligga kvar i fjällen. Det alltid instabila fjällvädret kan faktiskt till och med överraska med ett och annat snöfall.

På grund av banans krävande karaktär rekommenderar vi starkt att loppets deltagare kvalificerar sig genom att slutföra en brevet-serie under 2021 alternativt ett ultradistans lopp av motsvarande distans. Med anledning av det internationella intresset för loppet anordnas kringarrangemang i anslutning till startdatumet med bland annat en middag för loppets deltagare kvällen innan start.

Brevet-lopp som är längre än 1000 km sanktioneras inte av Audax Club Parisien (ACP) utan istället av världsorganisationen Randonneurs Mondiaux (RM) som främjar randonnéecykling globalt. Dessa ultradistans brevet-lopp över 1000 km tenderar därför att kallas LRM (Les Randonneurs Mondiaux) istället för BRM. I övrigt genomförs de på samma sätt som ACP-sanktionerade lopp med undantag för att startavgifter kan inkludera kostnader för mat och logi. Även för slutförda ultradistans-lopp utfärdas medaljer.

Bansträckning
Startplatsen ligger i utkanten av Umeå vid Brännlands Wärdshus. Den inledande delen av banan följer europaväg E12 och Umeälven till loppets första kontroll, Lycksele. Därifrån leds deltagare vidare genom ett skogslandskap på väg 360 till den andra kontrollen som är Vilhemina. Efter Vilhelmina går färden vidare till Stalon på väg 1067 som följer sjön Malgomaj in i fjällvärlden.

Från Stalon börjar resans första riktiga klättring som går över Mörrösjöliden till Dikanäs på väg 1077 och sedan vidare på väg 1088 till den tredje kontrollen: skidorten Kittelfjäll. I Kittelfjäll finns förutom mat även övernattningsmöjligheter. Efter Kittelfjäll går resan in i den norska fjällvärlden till Aarporte (Hattfjelldal) på väg 296.

Aarporte är den första kontrollen i Norge och även här finns övernattningsmöjligheter. Efter Aarporte leds deltagare in på väg 291 som följer Røssvattnets stränder. Vägen ansluter senare till europaväg E6 vid orten Korgen. Från Korgen går färden längs Ranfjorden på väg E6 till hamnstaden Mo i Rana som är banans femte kontroll.

Efter Mo i Rana lämnar deltagarna havsbandet och färden går åter in i fjällvärlden på väg E6 upp på Saltfjellet genom Dunderlandsdalen till den sjätte kontrollen: Arctic Circle Center vid polcirkeln. Resan går därefter vidare till Junkerdal där cyklisterna lämnar europavägen och påbörjar en rejäl klättring på riksvei 77/riksväg 95 upp till den svenska statsgränsen.

Riksväg 95 är den enda svenska riksvägen som går upp på kalfjället och cirka 8 km från gränsen når banan sin högsta punkt på 740 m ö h. Därifrån går resan vidare förbi SMHI:s väderstation i Mierkines ner till sjön Tjaktjaure och Sandviken fjällgård som är banans sjunde kontroll. Från Tjaktjaure fortsätter färden ner till den åtttonde kontrollen Arjeplog som har många övernattningsmöjligheter. I Arjeplog finns även det berömda Silvermuséet som är väl värt ett besök.

Efter Arjeplog går resan söderut på väg 609 till Slagnäs och europaväg E45 (Inlandsvägen). Från Slagnäs följer deltagarna Inlandsvägen till banans nionde kontroll som är Sorsele. Även Sorsele har övernattningsmöjligheter. Från Sorsele fortsätter resan söderut på Inlandsvägen ner till väg 363. Härifrån följer deltagarna sedan Vindelälvens älvdal ner till banans tionde och sista kontroll i Rusksele.

Från Rusksele går färden vidare på väg 363, Sveriges längsta länsväg, hela vägen tillbaka ner till kusten och målplatsen vid Brännlands Wärdshus, Brännland.

Information om arrangemanget kommer att presenteras fortlöpande i Västerbotten Brevets facebookgrupp. Gå gärna med i gruppen. Saknar du Facebook-konto? Anmäl i så fall ditt intresse i formuläret här nedan så får du notifikationer om händelser som berör loppet via mejl.On the 19th of June 2022, the cycling club Cykelintresset will organise an international randonneuring event called ”Midnight Sun Randonnnée 1200″. This brevet will be an epic round trip across the subarctic zone of Scandinavian peninsula and contain many of the experiences that characterise this nordic region internationally.

The course will connect two seas (Baltic Sea and Norwegian Sea) and follow the valleys of two of largest rivers in Sweden: Ume River and Vindel River. It will cross forests and marshlands and traverse mountains on some of the highest paved roads of Scandinavia.

The brevet will be held right on the summer solstice and since the planned route will cross the Arctic Circle, participants will be cycling in constant daylight conditions from start to finish. A start date early in the summer also means that the higher elevations of the mountains will still be snow covered. And the always unstable mountain weather may even bring sudden snow showers.

A brevet that is longer than 1000 km is not sanctioned by Audax Club Parisien (ACP) but instead by the world organisation Randonneurs Mondiaux (RM) which promotes randonneuring globally. These ultra-distance letter races over 1000 km tend therefore to be called LRM (Les Randonneurs Mondiaux) instead of BRM. In all other respects these brevets are carried out just like randonnées sanctioned by ACP, with the exception that entry fees may include costs for food and accommodation. Medals are also issued for completed ultra-distance races.

Applications for ”Midnight Sun Randonnnée 1200″ will be accepted starting from late October 2021. Due to the demanding nature of the course, we strongly recommend that participants qualify by completing a Super Randonneur series in 2021 or an ultra-distance race of the corresponding distance.

Side events will be arranged in connection to the start date with, among other things, a dinner for the participants on the evening before the start. More information about this event will follow during the year.

Course Description
The starting point of the brevet will be Brännland Inn located in the village of Brännland on the outskirts of the regional capital Umeå. The initial part of the course follows the European Road E12 and the Ume River to the brevets first checkpoint, the town Lycksele. From there the course continues through an undulating landscape consisting mostly of forests and marshlands on Road 360 to the small town of Vilhelmina which is the second checkpoint.

After Vilhelmina, the journey continues to the tiny village Stalon on Road 1067, which follows Lake Malgomaj up into the mountains. From Stalon, the first real climb of the course begins, traversing Mörrösjöliden to reach the village Dikanäs on Road 1077 then continuing on to the third checkpoint, the ski resort Kittelfjäll, on Road 1088. In Kittelfjäll, in addition to food, there are also options for accommodation.

After Kittelfjäll, the route crosses over into Norway to the village of Aarporte (Hattfjelldal) on Road 296. Aarporte is the first of three checkpoints in Norway and there are also options for food and accommodation here. After Aarporte, participants are led onto Road 291, which follows the shores of Lake Røssvattnet. This road later connects to the European Road E6 at the small hamlet of Korgen. From Korgen, the course follows the sea shore of Ranfjord on the E6 to the port town of Mo i Rana, which is the brevet’s fifth checkpoint.

After Mo i Rana, participants leave the sea and the journey continues up the Dunderland Valley into the mountain range of Saltfjellet on the E6 to the sixth checkpoint: the Arctic Circle Center situated at the Arctic Circle. From there the route continues to Junkerdal where cyclists leave the E6 and begin a steep climb on National Road 77 up to the Swedish State border where the road, after the border, changes its name to National Road 95. About eight kilometres from the border the course reaches its highest point at 740 meters above sea level crossing a windy mountain plateau consisting mostly of tundra. There will be snow here.

On the way down from the mountains cyclists will pass by the weather station Mierkines operated by SMHI (Swedish Meteorological and Hydrological Institute) and then continue to Lake Tjaktjaure, and the Sandviken Mountain Lodge & Campsite which is the seventh checkpoint. From Tjaktjaure, the route continues to follow the 95 to the town of Arjeplog which is the eighteenth checkpoint.

Apart from the many options for food and accommodation Arjeplog also has a famous historical museum called the Silver Museum which is well worth a visit. After Arjeplog, the course turns south on Road 609 to the village Slagnäs and then connects to the European Road E45 (The Inland Road). From Slagnäs, participants follow this road to the ninth checkpoint och the course, which is the small town of Sorsele. Sorsele also has options for food and accommodation.

From Sorsele, the journey continues south on The Inland Road until it connects to County Road 363 and then turns south east onto the longest county road in Sweden. This road follows the Vindel River valley down to the tenth and final checkpoint in the tiny village of Rusksele. From Rusksele, the route continues on County Road 363 all the way down to the coast and the final destination: Brännland Inn!

Information about the event will be posted on our Facebook group Västerbotten Brevet during the year. Feel free to join the group. If you don’t have a Facebook account please register your interest in the form below and you will receive notifications per email instead.


Baninformation och karta / Course Details & Map

Start/Finish point: Brännland Inn, Brännland 35 Umeå
Start time: kl 23:07 – 00:07
Start date: 19 June 2022
Min./Max time: 40:47 – 90:00 tim
Number of checkpoints: 10 (+ start/finish point)
Checkpoints: Lycksele, Vilhelmina, Kittelfjäll, Aarporte, Mo i Rana, Polcirkeln, Tjaktjaure, Arjeplog, Sorsele, Rusksele
Course distance: 1200,8 km
Elevation gain: 10889 m (highest point 740 m s l)
Course on Strava: LRM 1200K 2022


CHECKPOINTKM(KM)OPENS(H)CLOSES(H)
Umeå – Brännlands Wärdshus0(0)June 19 23:07(0)June 20 00:07(0)
Lycksele – Circle K 24/7121(121)June 20 02:41(3:34)07:11(8:04)
Vilhelmina – Circle K239(118)06:13(7:06)15:03(15:56)
Kittelfjäll – Kittelfjäll Värdshus368(129)10:15(11:08)23:39(24:32)
Aaporte – Hattfjelldal Fjellfolkets Hus 467(99)13:29(14:22)June 21 06:15(31:08)
Mo i Rana – Circle K 24/7580(113)17:15(18:08)13:47(38:40)
Polcirkeln – Arctic Circle Center660(80)20:04(20:57)20:22(45:15)
Tjaktjaure – Sandviken fjällgård740(80)22:55(23:48)June 22 03:22(52:15)
Arjeplog – Shell 24/7850(110)June 21 02:51(27:44)13:00(61:53)
Sorsele – Sorsele River Hotel940(90)06:04(30:57)20:52(69:45)
Rusksele – Handlar’n1056(116)10:21(35:14)June 23 06:19(79:12)
Umeå – Brännlands Wärdshus1200(144)15:54(40:47)17:07(90:00)

Anmäl intresse / Register Interest