Västerbotten Super Randonée Series


Under vårsommaren 2020 arrangerar vi en brevet-serie bestående av fyra lopp: 200K, 300K, 400K och 600K. Serien är registrerad hos Audax Club Parisienne (ACP) och världsorganisationen Randonneurs Mondiaux (RM) som främjar randonnéecykling globalt. Med anledning av det kallas loppen i serien: Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM). Om du slutför alla lopp i serien tilldelas du utmärkelsen och titeln Super Randonneur. Vart fjärde år utgör en superrandonnée-serie även kvalificering till Paris-Brest-Paris (PBP). Det loppet arrangeras nästa gång 2023. Startavgift per lopp i brevet-serien: 100 kr. För genomförda och godkända lopp (homologation) utdelar ACP medaljer i olika valörer. Tillägg för medalj/lopp: 50 kr (återbetalas inte vid DNS/DNF). En särskild Super Randonneur-medalj kan beställas när hela serien har fullföljts.

Västerbotten Brevet genomförs i samarbete med bygdegårdsföreningar som bemannar kontrollerna samt erbjuder mat, vatten, WC etc. Loppen i superrandonnée-serien arrangeras dock helt utan översyn från Cykelintresset. På dessa lopp måste du som deltagare därför helt förlita dig på kontrollorternas företag (bensinstationer, kaféer, matbutiker mm) för proviantering samt för att få ditt brevet-kort signerat. Detta innebär att dina möjligheter till proviantering blir väldigt osäker på grund av företagens begränsade öppettider. Det är därför kritiskt att du planerar dessa lopp noggrant och bär med dig tillräckligt med mat och vatten för att kunna slutföra dem. I de fall alla företag är stängda på en kontrollort noteras närvaro via mobilen istället.


BRM 200K – 2 MAJ


Startplats: Cykelintressets klubbstuga, Brogatan 5 Umeå
Registrering: kl 06:30 – 06:45
Min-/maxtid: 05:53 – 13:30 tim
Kontroller: 3 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vindeln, Botsmark, Bodbyn
Längd, totalt: 201,8 km
Höjdskillnad, totalt: 1614 m
Banan på Strava: www.strava.com/routes/21471548

Anmäl dig här!
Deltagarlista

BRM 300K – 16 MAJ


Startplats: Cykelintressets klubbstuga, Brogatan 5 Umeå
Registrering: kl 06:30 – 06:45
Min-/Maxtid: 09:00 – 20:00 tim
Kontroller: 4 (+ start/mål)
Kontrollorter: Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors
Längd, totalt: 302,3 km
Höjdskillnad, totalt: 2400 m
Banan på Strava: www.strava.com/routes/20788843

Anmäl dig här!
Deltagarlista

BRM 400K – 6 JUNI


Startplats: Cykelintressets klubbstuga, Brogatan 5 Umeå
Registrering: kl 06:30 – 06:45
Min-/Maxtid: 12:08 – 27:00 tim
Kontroller: 5 (+ start/mål)
Kontrollorter: Nordmaling, Bjurholm, Granö, Vindeln, Robertsfors
Längd, totalt: 405,2 km
Höjdskillnad, totalt: 2945 m
Banan på Strava: www.strava.com/routes/20835505

Anmäl dig här!
Deltagarlista

BRM 600K – 27 JUNI


Startplats: Cykelintressets klubbstuga, Brogatan 5 Umeå
Registrering: kl 06:30 – 06:45
Min-/Maxtid: 18:48 – 40:00 tim
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vindeln, Lycksele, Storuman, Sorsele, Rusksele
Vindeln
Längd, totalt: 609,5 km
Höjdskillnad, totalt: 3127 m
Banan på Strava: www.strava.com/routes/22101924

Anmäl dig här!
Deltagarlista