VÄSTERBOTTEN SUPER RANDONNÉE SERIES

Furunäs, väg 650. 2020.

29 APRIL – NYA BESKED MED ANLEDNING AV COVID-19
Folkhälsomyndigheten och regeringen har förlängt coronarestriktionerna. Eventuella lättnader har skjutits fram till den 17 maj. Med anledning av detta har Randonneurs Sverige beslutat att ställa in brevet-lopp till mitten på maj. För vår del kan nya startdatum för inställda BRM 200K och BRM 300K tillkomma under den senare hälften av maj (preliminärt 22 maj och 29 maj). Liksom förra året anses smittläget ljusna framåt sommaren och starter under junimånad antas därmed förbli opåverkade. Förutsatt att villkoren tillåter detta genomförs i så fall brevet-serien planenligt från juni och framåt med avslutning den 11 september.

30 APRIL
”Regeringen strävar efter att… … …lätta på restriktioner allt mer. Nu föreslås nya deltagarbegränsningar för exempelvis idrotts-, fritids- och kulturaktiviteter. En förutsättning för att förslagen i remissen ska kunna träda i kraft den 17 maj är att smittläget och situationen i vården tillåter det. … En särskild begränsning föreslås införas för motionslopp och liknande idrottstävlingar, där högst 150 idrottsutövare [!!!] samtidigt får delta.”
Se: Pressmeddelande från Socialdepartementet.

OBS! Om du använder Facebook kan du hålla dig uppdaterad om ändringar gällande startdatum genom facebookgruppen Västerbotten Brevet.


Cykelintressets brevet-serie är registrerad hos Audax Club Parisien (ACP) och världsorganisationen Randonneurs Mondiaux (RM) som främjar randonnéecykling globalt. Alla lopp i serien har därför fått beteckningen ”BRM” (Brevets Randonneurs Mondiaux).

Distanser
Brevet-serien består av fyra distanser: 200, 300, 400 och 600 km. Distanserna behöver inte slutföras i stigande ordning och de kan även genomföras som enskilda lopp.

En slutförd brevet-serie under cykelsäsongen 2021, alternativt ett ultradistanslopp av motsvarande längd, kommer att utgöra kvalificering till loppet Midnight Sun Randonnnée 1200 som Cykelintresset arrangerar 2022.

Vart fjärde år utgör en brevet-serie kvalificering till 1200 km-loppet Paris-Brest-Paris (PBP) som arrangeras 2023 nästa gång. Ett deltagarperspektiv på den senaste upplagan av det loppet finns beskrivet i reportage PBP 2019. Se även länkarna i slutet på samma sida.

Skansholm, väg 1067. 2020.

Startavgift och medaljer
Deltagare som slutför seriens fyra distanser inom ett år erhåller titeln ”Super Randonneur” och mottar en super randonneur-medalj. Dessa medaljer utdelas kostnadsfritt till Cykelintressets klubbmedlemmar samt till medaljtagare vars cykelklubb inte arrangerar ACP-sanktionerade brevet-lopp.

ACP utfärdar även medaljer för respektive distans och dessa medaljer förbetalas av deltagarna själva vid anmälan till de enskilda loppen. De utdelas dock endast för genomförda och godkända lopp (homologation).

Startavgift per lopp i brevet-serien är 100 kr (ej återbetalbar dock överförbar). Tillägg för medalj/lopp: 50 kr (återbetalas ej vid DNS/DNF).

Loppet BRM 200K i Cykelintressets brevet-serie.

Klubbregistrering hos ACP
Om du anger klubbmedlemskap i din anmälan kontrollera i så fall att föreningen är registrerad hos Audax Club Parisien. Saknas klubbnamnet i föreningslistan? Sänd i så fall ett mejl med klubbinformation (föreningens namn, adress, organisationsnummer, kontaktperson och telefonnummer) till ordförande för Randonneurs Sverige, Daniel Ridings. Registreringen till ACP:s föreningslista är kostnadsfri. Märk väl, endast organisationer med organisationsnummer kan registrera sig. I brevet-seriens resultatlistor betecknar kategorin ”Individuell” både cyklister som saknar klubbtillhörighet och cyklister som är medlemmar i oregistrerade cykelklubbar. Se officiella resultatlistor för svenska ACP-sanktionerade brevet-lopp, från 2003 och framåt.

Vindeln – Botsmark, väg 620. 2020.

Banor och kontroller
Brevet-serien genomförs helt utan översyn till skillnad från loppet Västerbotten Brevet. Medan det eventet arrangeras tillsammans med bygdegårdsföreningar och volontärer, som bl a bemannar loppets sekretariat och matkontroller mm, måste du i dessa BRM-lopp helt förlita dig på de bensinstationer, restauranger och matbutiker som utgör loppens kontroller.

Västerbotten är ett glesbygdslän vilket innebär att avstånden kan bli stora mellan de matställen som utgör kontroller i BRM-loppen, och öppettiderna kan vara mycket begränsade. Möjligheterna till proviantering kan därför snabbt bli väldigt osäker. Av den anledningen är det mycket viktigt att du planerar BRM-loppen noga och bär med dig tillräckligt med mat och vatten så att du kan slutföra dem på egen hand.

I brevet-lopp är personlig assistans i form av följebilar eller mat-/vätskedepåer mellan kontrollerna inte tillåten. På de längre distanserna används därför sadel- eller ramväskor vanligtvis för att bära extra proviant, verktyg, regnkläder mm, se exempel.

Märk väl! Samtliga bansträckningar är preliminära. I synnerhet på vårsommaren kan akuta och oplanerade vägarbeten medföra banändringar på kort varsel. Konsultera därför alltid det aktuella loppets webbsida dagen innan startdatum.

Blåvägen (E12). 2020.

Regler
De viktigaste brevet-reglerna är följande:

 • Använd hjälm.
 • Använd cykellysen vid mörker. Tänt baklyse dagtid rekommenderas på vägar med höga hastighetsgränser.
 • Följ trafikreglerna. Du ansvarar för din egen säkerhet i trafiken. Loppen har inga flaggvakter, ingen kvastbil och banorna är inte skyltade.
 • Avvik inte från banan. Prövningen gäller distansen. Ta därför inga genvägar/omvägar. Undantag kan ske om ordinarie rutt är avstängd pga vägarbete, trafikolycka mm.
 • Kontrollerna ska passeras inom de föreskrivna öppnings- och stängningstiderna. Invänta öppningstid om du ankommer för tidigt. Du blir diskvalificerad om du passerar en kontroll före den har öppnat! Laga skäl kan finnas för att passera en kontroll efter stängningstid t ex att hjälpa en cykelkamrat som råkat ut för en olycka, akuta vägavstängningar alternativt andra oförutsägbara eller opåverkbara faktorer. Fel på den egna utrustningen, trötthet, hunger, bristande kondition, motvind, regn mm utgör däremot inte laga skäl.
 • Organiserad personlig assistans mellan kontrollerna är inte tillåten t ex följebilar eller utplacerade mat-/vätskedepåer.
 • Checka in på varje kontroll med mobilen samt ta en selfie för att bekräfta din närvaro på respektive plats (brevet-kort används inte under 2021).

  Fullständigt regelverk [Engelska]
Åskiljeby, väg 988. 2020.

Covid-19
Med anledning av Covid-19 pandemin gäller fortsättningsvis rekommendationen att du helst bör genomföra dina brevet-lopp solo alternativt enbart i sällskap med personer som du redan umgås med privat. Sällskapen bör helst inte vara större än en handfull personer.

Besked från ACP för säsongen 2021 är att lopp kan genomföras sju dagar före/efter ordinarie startdatum. Även startfönstret har utökats med en timme. Starttid för samtliga lopp blir därmed kl 07:00 – 09:00. Utnyttja den extra tiden och ge varandra utrymme vid startplatsen samt ute på banan.

För att minimera risk för kontaktsmitta samt för att minimera besök i butiker delar vi inte ut brevet-kort utan använder enbart elektronisk registrering via mobiler. Av den anledningen kommer det inte att finnas några arrangörer närvarande vid start-/målplatsen. För dig som deltagit i Västerbotten Brevet bör rutinen med mobil incheckning på kontroller vara bekant, se nedan.

I den händelse att ett lopp blir inställt under 2021 flyttas anmälningar och startavgifter automatiskt till nästa startdatum för den aktuella distansen. Vid önskemäl kan en anmälan alternativt överföras till en annan distans i serien. Extrainsatta startdatum kan tillkomma under året beroende på hur situationen utvecklar sig.

Utöver dessa åtgärder litar vi på att deltagare vid det här laget är välbekanta med hur man bör agera i interaktionerna med omgivningen för att minimera smittorisker.

Gafsele – Åsele, väg 90. 2020.

VIKTIGT ATT NOTERA!

Du ansvarar alltså själv för all tidtagning och detta gör du elektroniskt på de enskilda loppens webbsidor. För att registrera din närvaro på en kontroll behöver du känna till ditt startnummer. Du hittar dina startnummer i de enskilda loppens startlistor. För att få en godkänd sluttid måste du följa nedanstående rutin vid start-/målplatsen samt ute på banan vid kontrollerna:

 1. Öppna loppets webbsida i mobilen
 2. Ange startnummer
 3. Välj aktuell kontroll i rullmenyn
 4. Klicka på BEKRÄFTA
 5. Ta en selfie vid platsen (kan vid behov begäras som bevis på närvaro)
 6. Om du bryter loppet skriv ”DNF” i kommentarsfältet

Testa rutinen med mobil registrering här!

Genom den elektroniska registreringen administreras dina lopp i efterhand. Du får dina brevet-kort senare under året tillsammans med de medaljer som du betalat för när du anmälde dig.

Detta upplägg gäller på villkor att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte ändras innan brevet-serien genomförs.

Stöcke, väg 523. 2020.

På senhösten, vanligtvis i november när samtliga BRM-lopp i landet har genomförts och resultaten är sammanställda, beställer Randonneurs Sverige medaljer från centralorganisationen ACP och fördelar dem till landets klubbar. Detta gäller både de förbetalda medaljerna för enskilda distanser såväl som super randonneur-medaljerna.

Som nämnts ovan utdelas super randonneur-medaljerna kostnadsfritt både till Cykelintressets egna klubbmedlemmar och till medaljtagare vars cykelklubb själv inte arrangerar ACP-sanktionerade brevet-lopp.

Medaljer för distanserna 200, 300, 400 och 600 km samt super randonneur-medaljer för slutförd brevet-serie (2020).

ANMÄL DIG HÄR!

För deltagare som söker ett billigt och strategiskt placerat boende i Umeå rekommenderas Norrland YMCA Hostel situerat 300 m från Umeå Centralstation och Busstation och mittemot parkeringsgaraget Järnvägsallén

Utöver brevet-serien arrangerar Cykelintresset loppet Västerbotten Brevet den 7 augusti. Brevet-säsongen avslutas sedan med Månskensbrevet, ett brevet populaire som startar vid solnedgång den 18 september.  


BRM 200K – PREL. 22 MAJ/29 MAJ


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 09:00
Startdatum: 22 & 29 maj
Min-/maxtid: 05:53 – 13:30 tim
Kontroller: 3 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vindeln, Botsmark, Bodbyn
Längd, totalt: 200,0 km
Höjdskillnad, totalt: 1596 m
Banan på Strava: VB BRM 200K
Loppets webbsida: VB BRM 200K Kontroller

OBS! BRM 200K den 8 maj inställt pga Covid-19. Anmälningar till 8 maj överförs till senare datum. Nya preliminära startdatum 22 maj och 29 maj.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 200KBRM 300K – PREL. 22 MAJ/29 MAJ


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 09:00
Startdatum: 22 & 29 maj
Min-/Maxtid: 09:00 – 20:00 tim
Kontroller: 5 (+ start/mål)
Kontrollorter: Olofsfors, Bjurholm, Vindeln
Åkullsjön, Täfteå
Längd, totalt: 300,2 km
Höjdskillnad, totalt: 2683 m
Banan på Strava: VB BRM 300K
Loppets webbsida: VB BRM 300K Kontroller

BRM 300K den 15 maj inställt pga Covid-19. Anmälningar till 15 maj överförs till senare datum. Nya preliminära startdatum 22 maj och 29 maj.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 300KBRM 400K GRAVEL – 5 & 12 JUNI


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 09:00
Startdatum: 5 juni
Min-/Maxtid: 12:08 – 27:00 tim
Kontroller: 5 (+ start/mål)
Kontrollorter: Olofsfors, Örträsk, Lycksele
Botsmark, Sävar
Längd, totalt: 401,1 km
Höjdskillnad, totalt: 3447 m
Banan på Strava: VB BRM 400K GRAVEL
Loppets webbsida: VB BRM 400K Kontroller
Anmärkning: tre grussträckor på totalt 18 km.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 400K GRAVELBRM 600K POLCIRKELN – 20 JUNI


Startplats: Sorsele River Hotel, Hotellgatan 2 Sorsele
Starttid: kl 07:00 – 09:00
Startdatum: 20 juni
Min-/Maxtid: 18:48 – 40:00 tim
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Kontrollorter: Slussfors, Hemavan, Storforshei
Polcirkeln, Jäkkvik, Arjeplog
Längd, totalt: 604,5 km
Höjdskillnad, totalt: 5507 m (högsta punkt 740 m ö h)
Banan på Strava: VB BRM 600K POLCIRKELN
Loppets webbsida: VB BRM 600K Kontroller
Övernattning: Sorsele Camping, Sorsele River Hotel
Saltfjellet Hotel Arctic Circle, Sandvikens Fjällgård

Anmäl dig här!
Startlista BRM 600K POLCIRKELNBRM 600K TVÅ ÄLVAR – 26 JUNI & 3 JULI


Startplats: Brännlands Wärdshus, Brännland 35 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 09:00
Startdatum: 26 juni, 3 juli
Min-/Maxtid: 18:48 – 40:00 tim
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Kontrollorter: Granö, Lycksele, Storuman
Sorsele, Rusksele, Vindeln
Längd, totalt: 600,4 km
Höjdskillnad, totalt: 4903 m
Banan på Strava: VB BRM 600K TVÅ ÄLVAR
Loppets webbsida: VB BRM 600K Kontroller
Övernattning: Blattnicksele Fiskecamp
Holmen B&B Sorsele, Storumans Camping & Stugby

Anmälan till 26 juni kan överföras till 3 juli. Anmälan till 3 juli öppnar 27 juni.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 600K TVÅ ÄLVARBRM 600K BORGAFJÄLLEN – 10 JULI


Startplats: Åsele Wärdshus, Värdshusvägen 1 Åsele
Starttid: kl 07:00 – 09:00
Startdatum: 10 juli
Min-/Maxtid: 18:48 – 40:00 tim
Kontroller: 8 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vilhelmina, Saxnäs, Klimpfjäll,
Jormvattnet, Lidsjöberg, Strömsund,
Ramsele, Junsele
Längd, totalt: 604,3 km
Höjdskillnad, totalt: 4976 m (högsta punkt 876 m ö h)
Banan på Strava: VB BRM 600K BORGAFJÄLLEN
Loppets webbsida: VB BRM 600K Kontroller
Övernattning: Åsele Wärdshus, Blåsjöns Fjällcamp
Jormvattnets Fiskecamp, PilgrimsHotellet
Gäddede Camping

Anmäl dig här!
Startlista BRM 600K BORGAFJÄLLENBRM 400K – 14 AUGUSTI


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 09:00
Startdatum: 14 augusti
Min-/Maxtid: 12:08 – 27:00 tim
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Kontrollorter: Olofsfors, Bjurholm, Lycksele
Botsmark, Åkullsjön, Täfteå
Längd, totalt: 400,0 km
Höjdskillnad, totalt: 3607 m
Banan på Strava: VB BRM 400K
Loppets webbsida: VB BRM 400K Kontroller
Anmärkning: en grussträcka på 3 km.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 400KBRM 300K – 21 AUGUSTI


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 09:00
Startdatum: 21 augusti
Min-/Maxtid: 09:00 – 20:00 tim
Kontroller: 3 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vindeln, Bastuträsk, Bygdsiljum
Längd, totalt: 300,8 km
Höjdskillnad, totalt: 1926 m
Banan på Strava: VB BRM 300K-2
Loppets webbsida: VB BRM 300K-2 Kontroller

Anmäl dig här!
Startlista BRM 300KBRM 200K JUBILEUMSBREVET – 11 SEPTEMBER


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 09:00
Startdatum: 11 september
Min-/maxtid: 05:53 – 13:30 tim
Kontroller: 3 (+ start/mål)
Kontrollorter: Botsmark, Bygdsiljum, Täfteå
Längd, totalt: 201,6 km
Höjdskillnad, totalt: 1586 m
Banan på Strava: VB BRM 200K JUBILEUM
Loppets webbsida: VB BRM 200K Kontroller

Audax Club Parisien har sanktionerat brevet-lopp sedan 11 september 1921. Med anledning av det utdelas en unik jubileumsmedalj till en begränsad andel deltagare som förställer en medalj till loppet.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 200K JUBILEUM