Västerbotten Super Randonée Series 2020

Väg 600. Skivsjö. 200K-, 300K- och 400K-banan.

För att minska risken för smittspridning har Randonneurs Sverige beslutat att antalet deltagare i brevet-lopp med gemensam start ska begränsas till 15 personer. Istället kan lopp med fler än 15 anmälda genomföras över flera dagar. Med anledning av detta finns nu fyra startdatum för BRM 200K där det sista startdatumet är loppets ursprungliga startdatum i ACP-kalendern. OBS! Maxantal deltagare är nu totalt 50. Vidare har beslutats (för att minska risken för droppsmitta) att grupper under pågående lopp ska begränsas till högst tre personer. Nu är det alltså extra viktigt att hålla uppsikt bakåt innan du snyter dig. Starttid: kl 07:00 – 08:00. Utnyttja det timslånga startfönstret och ge varandra utrymme vid startplatsen samt ute på banan.

Anmälan och betalning sker i vanlig ordning endast över internet. För att minimera risk för kontaktsmitta samt för att undvika besök och köbildning i butiker delar vi inte ut brevet-kort utan kör enbart med elektronisk registrering via mobiler. Av den anledningen kommer det inte att finnas några arrangörer från Cykelintresset närvarande vid start-/målplatsen.

VIKTIGT ATT NOTERA! Du ansvarar alltså nu själv för all tidsnotering i ditt brevet-lopp och detta gör du här: www.västerbottenbrevet.se/brm200k. Förutom webbadressen behöver du även känna till ditt startnummer. Startnumret är detsamma som ordernumret som du fick när du anmälde dig. Ordernumret hittar du i bekräftelsemejlet som du fick när du anmälde dig till loppet. I Broparken innan start, öppna ovannämnda webbsida i mobilen, ange startnummer, klicka på bekräfta. Ta även en selfie som vi kan begära som bevis på närvaro vid behov. Klart! Gör sedan om samma procedur vid varje kontroll samt även när du går i mål! Cykelloppet är nu i allra högsta grad en individuell prövning. Genom den elektroniska registreringen administrerar vi loppet i efterhand. Du får ditt brevet-kort med de tider du angivit tillsammans med (eventuell) medalj senare under året.

Detta upplägg gäller på villkor att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte ändras innan loppet körs.

Västerbotten Brevet 2020 genomförs som sagt den 8 augusti. I väntan på det loppet arrangerar vi hel en brevet-serie under vårsommaren bestående av fyra lopp: 200K, 300K, 400K och 600K med start den 2 maj! Serien är registrerad hos Audax Club Parisien (ACP) och världsorganisationen Randonneurs Mondiaux (RM) som främjar randonnéecykling globalt. Med anledning av det kallas loppen i serien: Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM). Om du slutför alla lopp i serien får du utmärkelsen och titeln ”Super Randonneur.” Vart fjärde år utgör en superrandonnée-serie även kvalificering till Paris-Brest-Paris (PBP). Det loppet arrangeras nästa gång 2023.

Startavgift per lopp i brevet-serien: 100 kr. För genomförda och godkända lopp (homologation) utdelar ACP medaljer i olika valörer. Tillägg för medalj/lopp: 50 kr (återbetalas inte vid DNS/DNF). En särskild Super Randonneur-medalj kan beställas när hela serien har fullföljts. Om du anger klubbmedlemskap i din anmälan kontrollera att cykelklubben är registrerad hos Audax Club Parisien. Om klubben saknas i registret kan du, efter anmälan till loppet, sända ett mejl med klubbuppgifter (klubbnamn, org nr.) till Randonneurs Sverige.

Väg 605. Umeälven, Ottonträsk. 200K-, 300K- och 400K-banan.

Cykelintresset arrangerar Västerbotten Brevet i samarbete med bygdegårdsföreningar som bemannar kontrollerna och erbjuder mat, vatten, WC etc. Loppen i superrandonnée-serien genomförs dock helt utan översyn. På dessa lopp måste du som deltagare därför helt förlita dig på kontrollorternas företag (bensinstationer, kaféer, matbutiker mm) för proviantering samt för att få ditt brevet-kort signerat. Detta innebär att dina möjligheter till proviantering blir väldigt osäker på grund av företagens begränsade öppettider. Det är därför kritiskt att du planerar dessa lopp noggrant och bär med dig tillräckligt med mat och vatten för att kunna slutföra dem helt självständigt. I de fall alla butiker är stängda på en kontrollort noteras närvaro via mobilen istället.

Cykel redo för en randonnée.

OBS! Bansträckningarna nedan är preliminära tills dess att Trafikverkets vägarbetsplaner för länet har fastställts vilket sker i maj. Håll dig uppdaterad om händelser som berör Västerbotten Brevet och brevet-serien genom vår facebookgrupp!

Medaljer för distanserna 200K, 300K, 400K och 600K samt super randonneur-medalj för slutförd brevet-serie, 2019. Är du medlem i Cykelintresset eller en klubb som inte arrangerar egna ACP-sanktionerade brevet-lopp? Slutför brevet-serien och vi bjuder på super randonneur-medaljen!

ANMÄL DIG HÄR!

BRM 200K – 25 & 26 APRIL 1 & 2 MAJ


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 25 april, 26 apr, 1 maj, 2 maj
Min-/maxtid: 05:53 – 13:30 tim
Kontroller: 3 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vindeln, Botsmark, Bodbyn
Längd, totalt: 201,8 km
Höjdskillnad, totalt: 1614 m
Banan på Strava: www.strava.com/routes/21471548

Anmäl dig här!
Deltagarlista 200K

BRM 300K – 9, 10 & 16 MAJ


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 9 maj, 10 maj, 16 maj
Min-/Maxtid: 09:00 – 20:00 tim
Kontroller: 4 (+ start/mål)
Kontrollorter: Nordmaling, Bjurholm, Vindeln, Robertsfors
Längd, totalt: 302,3 km
Höjdskillnad, totalt: 2400 m
Banan på Strava: www.strava.com/routes/20788843

Anmäl dig här!
Deltagarlista BRM 300K

BRM 400K – 6 JUNI


Startplats: Brogatan 5 Umeå
Starttid: kl 07:00
Registrering: kl 06:30 – 06:45
Min-/Maxtid: 12:08 – 27:00 tim
Kontroller: 5 (+ start/mål)
Kontrollorter: Nordmaling, Bjurholm, Granö, Vindeln, Robertsfors
Längd, totalt: 401,0 km
Höjdskillnad, totalt: 2874 m
Banan på Strava: www.strava.com/routes/20835505

Anmäl dig här!
Deltagarlista BRM 400K

BRM 600K – 27 JUNI


Startplats: Brogatan 5 Umeå
Starttid: kl 07:00
Registrering: kl 06:30 – 06:45
Min-/Maxtid: 18:48 – 40:00 tim
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vindeln, Lycksele, Storuman
Sorsele, Rusksele, Vindeln
Längd, totalt: 609,5 km
Höjdskillnad, totalt: 3127 m
Banan på Strava: www.strava.com/routes/22101924
Övernattning: Storumans Camping & Stugby, Sorsele Camping & Vandrarhem, Holmen B&B Sorsele, Blattnicksele Camping & Stugby

Anmäl dig här!
Deltagarlista BRM 600K