VÄSTERBOTTEN SUPER RANDONNÉE SERIES

Furunäs, väg 650. 2020.

Brevet-serien är registrerad hos Audax Club Parisien (ACP) och världsorganisationen Randonneurs Mondiaux (RM) som främjar randonnéecykling globalt. Med anledning av det får loppen i serien namnet: Brevets Randonneurs Mondiaux (BRM). Serien består av fyra distanser: 200K, 300K, 400K och 600K. Deltagare som slutför samtliga fyra distanser inom ett år får titeln ”Super Randonneur” och mottar en särskild super randonneur-medalj. ACP utfärdar även medaljer för respektive distans. Dessa medaljer förbetalas av deltagarna själva vid anmälan till de enskilda loppen men utdelas endast för genomförda och godkända lopp (homologation). Föreningen Cykelintresset utdelar super randonneur-medaljerna kostnadsfritt till klubbmedlemmar som slutför brevet-serien. Cykelintresset utdelar även medaljerna kostnadsfritt till deltagare som är medlem i en klubb som inte själv arrangerar ACP-sanktionerade brevet-lopp. Vart fjärde år utgör en brevet-serie även kvalificering till Paris-Brest-Paris (PBP). Det loppet arrangeras nästa gång 2023. En slutförd brevet-serie cykelsäsongen 2021, alternativt ett ultradistanslopp av motsvarade längd, kommer även att utgöra kvalifikation till loppet Midnight Sun Randonnnée 1200 som Cykelintresset arrangerar 2022.

Startavgift per lopp är 100 kr (ej återbetalbar dock överförbar). Tillägg för medalj/lopp: 50 kr (återbetalas ej vid DNS/DNF). Om du anger klubbmedlemskap i din anmälan kontrollera att cykelklubben är registrerad hos Audax Club Parisien. Om din klubb saknas i registret kan du, efter anmälan till loppet, sända ett mejl med klubbuppgifter (klubbnamn, org nr.) till ordförande för Randonneurs Sverige, Daniel Ridings.

Vindeln – Botsmark, väg 620. 2020.

Loppen i brevet-serien genomförs helt utan översyn till skillnad från loppet Västerbotten Brevet som arrangeras i samarbete med bygdegårdsföreningar vilka bemannar kontroller och erbjuder mat, vatten, WC etc. I BRM-loppen måste du som deltagare helt och hållet förlita dig på kontrollorternas eventuella bensinstationer, kaféer, matbutiker mm. Detta innebär att dina möjligheter till proviantering kan bli väldigt osäker. Det är därför kritiskt att du planerar dessa lopp noga och bär med dig tillräckligt med mat och vatten för att kunna slutföra dem helt på egen hand. Egna följebilar eller mat-/vätskedepåer mellan kontrollerna är inte tillåtna.

Med anledning av Covid-19 pandemin beslöt Randonneurs Sverige under säsongen 2020 att antalet deltagare i ACP-sanktionerade brevet-lopp med gemensam start skulle begränsas till 15 personer. Istället kunde lopp med fler än 15 startande genomföras över flera dagar. För att minska risken för droppsmitta beslutades även att grupper under pågående lopp skulle begränsas till högst tre personer. Ovannämnda regler uppdateras eventuellt i början på säsongen 2021 beroende på hur pandemin utvecklar sig. Vi återkommer om detta i april! För säsongen 2021 gäller dock fortsättningsvis rekommendationen att du bör helst cykla solo eller tillsammans med personer som du redan umgås med privat. Håll uppsikt bakåt innan du hotar, nyser eller snyter dig. Starttid för samtliga lopp: kl 07:00 – 08:00. Utnyttja det timslånga startfönstret och ge varandra utrymme vid startplatsen samt ute på banan.

Gafsele – Åsele, väg 90. 2020.

För att minimera risk för kontaktsmitta samt för att undvika besök och köbildning i butiker delar vi inte ut brevet-kort utan använder enbart elektronisk registrering via mobiler. Av den anledningen kommer det inte att finnas några arrangörer närvarande vid start-/målplatsen. För dig som deltagit i Västerbotten Brevet bör rutinen med mobil incheckning vara bekant.

Regler
De viktigaste brevet-reglerna är följande:

 • Använd hjälm.
 • Använd cykellysen vid mörker. Tänt baklyse dagtid rekommenderas på vägar med höga hastighetsgränser.
 • Följ trafikreglerna. Tänk på att du ansvarar för din egen säkerhet i trafiken!
 • Avvik inte från banan. Prövningen gäller distansen. Ta därför inga genvägar/omvägar. Undantag kan ske om ordinarie rutt är avstängd pga vägarbete, trafikolycka mm.
 • Passa kontrollernas tider, både öppningstider och stängningstider. Invänta öppningstid om du ankommer för tidigt. Du blir diskvalificerad om du passerar en kontroll före den har öppnat! Laga skäl kan finnas för att passera en kontroll efter stängningstid t ex att hjälpa en cykelkamrat som råkat ut för en olycka, akuta vägavstängningar eller andra oförutsägbara/opåverkbara faktorer. Dock godtas inte fel på den egna utrustningen, trötthet, hunger eller bristande kondition.
 • Organiserad personlig assistans är inte tillåten t ex följebilar eller utplacerade mat-/vätskedepåer mellan kontrollerna.
 • Checka in på varje kontroll med mobilen samt ta en selfie för att bekräfta din närvaro på respektive plats.


VIKTIGT ATT NOTERA!

Du ansvarar alltså själv för all tidtagning i dina brevet-lopp och detta gör du elektroniskt på det enkilda loppets webbsida. Förutom webbadressen behöver du även känna till ditt startnummer. Du hittar ditt startnummer i loppets deltagarlista. För att få en godkänd sluttid måste du följa nedanstående rutin vid start-/målplatsen samt ute på banan vid kontrollerna:

 1. Öppna distansens webbsida i mobilen
 2. Ange startnummer
 3. Ange aktuell kontroll
 4. Klicka på bekräfta
 5. Ta en selfie vid platsen (kan vid behov begäras som bevis på närvaro)
 6. Om du bryter loppet: skriv ”DNF” i kommentarsfältet.

Genom den elektroniska registreringen administreras dina lopp i efterhand. Du får dina brevet-kort senare under året tillsammans med de medaljer som du betalat för när du anmälde dig.

Detta upplägg gäller på villkor att Folkhälsomyndighetens rekommendationer inte ändras innan brevet-serien genomförs.

Medaljer för distanserna 200K, 300K, 400K och 600K samt super randonneur-medaljer för slutförd brevet-serie (2020).

På senhösten, vanligtvis i november när samtliga BRM-lopp i landet har genomförts och resultaten är sammanställda, beställer Randonneurs Sverige medaljer från centralorganisationen ACP och fördelar ut dem till landets klubbar. Detta gäller både de förbetalda medaljerna för enskilda distanser såväl som super randonneur-medaljerna. Föreningen Cykelintresset utdelar som sagt super randonneur-medaljerna kostnadsfritt till klubbmedlemmar som slutför brevet-serien. Cykelintresset utdelar även medaljerna kostnadsfritt till deltagare som är medlem i en klubb som inte själv arrangerar ACP-sanktionerade brevet-lopp.


ANMÄL DIG HÄR!

OBS! Samtliga bansträckningar är preliminära. Akuta och oplanerade vägarbeten kan medföra ändringar på kort varsel. Se startlistor till samtliga lopp i brevet-serien. Håll dig uppdaterad om händelser som berör cykelloppen genom vår facebookgrupp!


BRM 200K – 1 & 8 MAJ


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 1 & 8 maj
Min-/maxtid: 05:53 – 13:30 tim
Kontroller: 3 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vindeln, Botsmark, Bodbyn
Längd, totalt: 200,0 km
Höjdskillnad, totalt: 1596 m
Banan på Strava: VB BRM 200K
Banans webbsida: VB BRM 200K Kontroller

Anmälan till 1 maj kan överföras till 8 maj.
Anmälan till 8 maj öppnar 2 maj.


Anmäl dig här!
Startlista BRM 200KBRM 300K – 15 & 22 MAJ


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 15 & 22 maj
Min-/Maxtid: 09:00 – 20:00 tim
Kontroller: 5 (+ start/mål)
Kontrollorter: Olofsfors, Bjurholm, Vindeln
Åkullsjön, Täfteå
Längd, totalt: 300,2 km
Höjdskillnad, totalt: 2683 m
Banan på Strava: VB BRM 300K
Banans webbsida: VB BRM 300K Kontroller

Anmälan till 15 maj kan överföras till 22 maj.
Anmälan till 22 maj öppnar 16 maj.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 300KBRM 400K GRAVEL – 5 & 12 JUNI


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 5 juni
Min-/Maxtid: 12:08 – 27:00 tim
Kontroller: 5 (+ start/mål)
Kontrollorter: Olofsfors, Örträsk, Lycksele
Botsmark, Sävar
Längd, totalt: 401,1 km
Höjdskillnad, totalt: 3447 m
Banan på Strava: VB BRM 400K GRAVEL
Banans webbsida: VB BRM 400K Kontroller
Anmärkning: tre grussträckor på totalt 18 km.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 400K GRAVELBRM 600K POLCIRKELN – 20 JUNI


Startplats: Sorsele River Hotel, Hotellgatan 2 Sorsele
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 20 juni
Min-/Maxtid: 18:48 – 40:00 tim
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Kontrollorter: Slussfors, Hemavan, Storforshei
Polcirkeln, Jäkkvik, Arjeplog
Längd, totalt: 604,5 km
Höjdskillnad, totalt: 5507 m
Banan på Strava: VB BRM 600K POLCIRKELN
Banans webbsida: VB BRM 600K Kontroller
Övernattning: Sorsele Camping, Sorsele River Hotel
Saltfjellet Hotel Arctic Circle, Sandvikens Fjällgård

Anmäl dig här!
Startlista BRM 600K POLCIRKELNBRM 600K – 26 JUNI & 3 JULI


Startplats: Brännlands Wärdshus, Brännland 35 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 26 juni, 3 juli
Min-/Maxtid: 18:48 – 40:00 tim
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Kontrollorter: Granö, Lycksele, Storuman
Sorsele, Rusksele, Vindeln
Längd, totalt: 600,4 km
Höjdskillnad, totalt: 4903 m
Banan på Strava: VB BRM 600K
Banans webbsida: VB BRM 600K Kontroller
Övernattning: Blattnicksele Fiskecamp
Holmen B&B Sorsele, Storumans Camping & Stugby

Anmälan till 26 juni kan överföras till 3 juli.
Anmälan till 3 juli öppnar 27 juni.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 600KBRM 600K BORGAFJÄLLEN – 10 JULI


Startplats: Åsele Wärdshus, Värdshusvägen 1 Åsele
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 10 juli
Min-/Maxtid: 18:48 – 40:00 tim
Kontroller: 8 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vilhelmina, Saxnäs, Klimpfjäll,
Jormvattnet, Lidsjöberg, Strömsund,
Ramsele, Junsele
Längd, totalt: 604,3 km
Höjdskillnad, totalt: 4976 m
Banan på Strava: VB BRM 600K BORGAFJÄLLEN
Banans webbsida: VB BRM 600K Kontroller
Övernattning: Åsele Wärdshus, Blåsjöns Fjällcamp
Jormvattnets Fiskecamp, PilgrimsHotellet
Gäddede Camping

Anmäl dig här!
Startlista BRM 600K BORGAFJÄLLENBRM 400K – 14 AUGUSTI


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 14 augusti
Min-/Maxtid: 12:08 – 27:00 tim
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Kontrollorter: Olofsfors, Bjurholm, Lycksele
Botsmark, Åkullsjön, Täfteå
Längd, totalt: 400,0 km
Höjdskillnad, totalt: 3607 m
Banan på Strava: VB BRM 400K
Banans webbsida: VB BRM 400K Kontroller
Anmärkning: en grussträcka på 3 km.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 400KBRM 300K – 21 AUGUSTI


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 21 augusti
Min-/Maxtid: 09:00 – 20:00 tim
Kontroller: 3 (+ start/mål)
Kontrollorter: Vindeln, Bastuträsk, Bygdsiljum
Längd, totalt: 300,8 km
Höjdskillnad, totalt: 1926 m
Banan på Strava: VB BRM 300K-2
Banans webbsida: VB BRM 300K-2 Kontroller

Anmäl dig här!
Startlista BRM 300KBRM 200K JUBILEUMSBREVET – 11 SEPTEMBER


Startplats: Broparken, Brogatan 2 Umeå
Starttid: kl 07:00 – 08:00
Startdatum: 11 september
Min-/maxtid: 05:53 – 13:30 tim
Kontroller: 3 (+ start/mål)
Kontrollorter: Botsmark, Bygdsiljum, Täfteå
Längd, totalt: 201,6 km
Höjdskillnad, totalt: 1586 m
Banan på Strava: VB BRM 200K JUBILEUM
Banans webbsida: VB BRM 200K Kontroller

Audax Club Parisien har sanktionerat brevet-lopp sedan 11 september 1921. Med anledning av det får de tio första anmälda som köper en medalj till detta lopp en unik jubileumsmedalj istället för den vanliga distans-medaljen.

Anmäl dig här!
Startlista BRM 200K JUBILEUM