Banor 2020

Ett par minuter före start. Broparken Umeå, 2019.

Ett brevet är som sagt inte en cykeltävling utan en distansutmaning. Det handlar inte om att vara först över mållinjen utan enbart om att ta sig i mål. Tidsramarna för loppets genomförande är därför väl tilltagna. Märk väl, man får enligt regelverket inte cykla för långsamt men inte heller för fort! Brevet-lopp som är kortare än de officiella distanserna förekommer ibland och kallas då brevet populaire eller förkortat populaire.

Om vi genomför Västerbotten Brevet 2020 så planerar vi för tre brevet-distanser. Nytt blir då att vi introducerar en 400 km-distans. För dig som vill delta i Västerbotten Brevet men som tycker att brevet-distanserna är för långa inkluderar vi fortsättningsvis en populaire-distans. Startavgift och registreringstid blir samma som för ordinarie brevet-distanser.

Populaire 100K
Längd, totalt: 106.0 km
Höjdskillnad, totalt: 964 m
Kontroller: 4 (+ start/mål)
Banan på Strava: www.strava.com/routes/15773093

Brevet 200K
Längd, totalt: 203,8 km
Höjdskillnad, totalt: 2660 m
Kontroller: 6 (+ start/mål)
Banan på Strava: www.strava.com/routes/7909462

Brevet 300K
Längd, totalt: 302.9 km
Höjdskillnad, totalt: 2075 m
Kontroller: 8 (+ start/mål)
Banan på Strava: www.strava.com/routes/9710753

Brevet 400K
Längd, totalt: 401,4 km
Höjdskillnad, totalt: 2725 m
Kontroller: 10 (+ start/mål)
Banan på Strava: www.strava.com/routes/9710753